അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 21, 2011

വീണ്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലം

മലയാള നാടു വീണ്ടും ഒരു തിരെഞ്ഞെടുപ്പു ചൂടിലേക്കു വന്നു ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണു. പാവം ജനങ്ങള്‍ അഴിമതിയും കൊള്ളരുതായ്മയും കണിക്കുകയും ജനങ്ങളെ മ്രീഗങ്ങെളെ പൊലെ കരുതുന്ന ഒരു കുട്ടത്തെ ജയിപ്പിക്കനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ .ഇടമലയാര്‍ മുതല്‍ ലവലിന്‍ വരെ , വിതുര മുതല്‍ ഐസ്ക്രിം വരെ. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യസം ഇല്ലാത്ത ഐക്യം.
ആരും മൊശക്കാരല്ലാ എന്നു കാണിക്കാന്‍ ഉള്ള പെടാപാടുകള്‍

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...