അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 05, 2011

പാരകള്‍ പലവിധം ഉലകില്‍ സുലഭം

ഇതു ഇപ്പൊള്‍ പാരകളുടെ കാലമാണു, വിപണിയില്‍ കമ്പി പാര മുതല്‍ നാട്ടുകാരുടെ പാര വരെ സുലഭമാണു.എവിടെ നിന്നു എവിടേയ്ക്കു എങ്ങനെയൊക്കെയാണു എതു സൈസ്സിലുള്ള പാരയാണു വരുന്നതെന്നു ആര്‍ക്കും വ്യക്തമായി അറിയാന്‍ കഴിയത്തില്ല.ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പ്‌  വരെ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കു പൊലും അറിയാതിരുന്ന അദ്ധ്യപകനാണു ഇപ്പൊള്‍ ഇവിടെ ഒരു പാര കാരണം കേരളം മുഴുവനും താരമായതു. മാഷിന്റെ പ്രശസ്‌തിയില്‍ അസൂയപൂണ്ടു ഒരു പാര എവിടെ നിന്നെങ്കിലും  ഒന്നു കിട്ടിയാല്‍ കൊള്ളാമെന്നു അരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല്‍  അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമോ ?.നിനച്ചിരിക്കാതെ കിട്ടിയ പ്രശസ്തിയില്‍ പുള്ളി ശരിക്കും വിരണ്ടിരിക്കുകയാണു കുട്ടിനു പാരയെവിടുന്നു ഒക്കെയാണെന്നു വരുന്നതെന്നറിയാതെ പിള്ളയച്ചനും .എന്തായാലും വിഷയ ദാരിദ്രത്താല്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മാധ്യമ പടയ്‌ക്കു ഇതു ഒരു ഉത്സവ കാലമാണു അതിനു വേണ്ടി എന്തു തെണ്ടി തരം കാണിക്കാണിക്കാനും അവര്‍ക്കു തീരെമടിയില്ല.ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഒരു പട്ടിപൊലും തിരിഞ്ഞു നൊക്കാത്ത റിപ്പൊര്‍ട്ടറെ പൊലുള്ള ചാനലുകാര്‍ക്കു ഇതു ചാകര കാലമാണെന്നു തന്നെ പറയാം . ഇതിനിടയ്യില്‍ ഐസ്ക്രിം കേസ്സില്‍ റെജിന മൊഴിമാറ്റിയതു പൊലെ ഈ അധ്യാപകനും നിമിഷത്തിനു നിമിഷം മൊഴികള്‍ മാറ്റുന്നതു ഇനി ഒരു പാരയും കൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലാഞ്ഞതു കൊണ്ടാകാം .സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ കയറിയ പാരയേക്കാള്‍ കഠിനമായ രൂപത്തിലാണു കടയ്ക്കലിലുള്ള അജ്ഞാത സുന്ദരിയെ പറ്റിയുള്ള കഥകളും പുറത്തു വരുന്നതു.കൊപ്പിയടിച്ചതിനു പിടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അവസ്‌ഥയിലായി മേല്‍പടിയാന്‍. സ്‌ക്കൂളില്‍ വെച്ചു പിള്ളയ്‌ക്കിട്ടു പാര കൊടുത്ത മാഷിനു പിള്ള റോഡില്‍ വെച്ചു തിരിച്ചു വേറൊരു പാര പകരം സമ്മാനിച്ചതാണോ എന്നു ചിലര്‍ക്കു സംശയം . അതിനിടയ്‌ക്കാണു മൊബൈയില്‍ പാര പിള്ളയ്യുടെ പള്ളയ്‌ക്കിട്ടു കിട്ടുന്നതു . ഒരു പാര പണിയാന്‍ കാത്തിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനു ഇതൊരു ഭാഗ്യ പാരയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.ഈ പാരയുടെ ഒരോ വിക്രിതികളെ ഒരു കൂട്ടര്‍ക്കു പാര അനുഗ്രഹവും മറ്റോരു കൂട്ടര്‍ക്കു അതു ശാപവും. എന്തായാലും ഈ പാരകളുടെ ഇടയില്‍ കിടന്നു പാവം പൊതു ജനമാണു വലയുന്നതു.കാത്തിരുന്നു കാണാം ആരാണു ഈ പാരയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശികളെന്നു.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...