അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 18, 2012

തുണനിന്‍ സ്വരം എന്‍ കാതിലലയടിക്കുന്നു
എന്നുടെ ഏകാന്തതയില്‍ തുണയായി
കരയുവാനാകാത്ത കര്‍ണ്ണനെ പോലെ
ഞാനും എന്‍ അത്മാവ് മാത്രമായൊതുങ്ങുന്നു
വീഴാനറിയാത്ത ഒരു അശ്രുബിന്ദു പോലെ
പകച്ചു നില്‍ക്കുന്നു എന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
എടുകള്‍ എത്ര കൊഴിഞ്ഞാലും
എന്‍ ദുഖമെന്നും കൊഴിയാതെ നില്‍ക്കും
മ്രിതിയെന്നെ മാടി വിളിക്കുമ്പോളേക്കും
ഞാനുമൊരോര്‍മ്മയായി മാറിടും .

അഗ്രഹാരത്തിന്‍ ഇടനാഴിയില്‍
വെയിലേറ്റ് വാടികിടക്കുന്ന
വര്‍ണ്ണശബളങ്ങളായ പൂഷ്‌പ്പങ്ങള്‍
കരിഞ്ഞു പോയ സ്വപ്‌നങ്ങളാണവ.
പുനര്‍ ജന്മത്തിന്‍ ഭാഷയിലിന്നു
ഞാനോര്‍ക്കുന്നു ഞാനും നിന്നടിമയെന്നു
വിധിയെന്ന വഴിയില്‍ നിന്നൊഴിയാന്‍
കഴിയാതെ ഞാനും പതിക്കും ആ കുഴിയില്‍
എന്നും നീയാണെനിക്കു തുണ
ഞാന്‍ നിന്നെ മ്രിതിയെന്നു വിളിക്കും
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...