അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 14, 2010

പ്രണയമഴ

പ്രണയം മഴയാണ്.
പ്രണയിക്കുക എന്നുള്ളതു മഴ നനയലാണ്.
ഒരിക്കെലെങ്കിലും മഴ നനയാതേയും
പ്രണയിക്കാതേയും ഉള്ളതു ആരാണ്.
വെണമെങ്കില്‍ മഴ നനയതിരിക്കാം ,
പ്രണയിക്കാതെ ഇരിക്കാം .
ഒരു കുട ചൂടി മഴ നനയതെ മഴയില്‍ നിന്നു രക്ഷപെടാം
അപ്പൊഴും കുസ്രിതിയൊടെ എങ്കില്ലും
ഒരു ചെറു വിരെല്‍ നീട്ടി
മഴയുടെ തണുത്ത സ്പര്‍ഷം
എല്‍ക്കാന്‍ കൊതിക്കാത്തവരായി
ആരാണു ഉള്ളത്?.
മഴതുള്ളി സ്പര്‍ഷിക്കുമ്പൊള്‍
ഒരു കുളിര്‍ തോന്നാത്തവരായി ആരാണു ഉള്ളത്?.
പെയ്തിറങെണ മഴയും പ്രണയിച്ചു തീരാത്ത മനസ്സും
മനുഷ്യനുള്ള കാലത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ....
എങ്കിലും ചിലപ്പോള്‍ തോന്നും
ദൂരെ നില്‍ക്കുമ്പൊള്‍ സുന്ദരിയായ മരീചികയല്ലേ
പ്രണയമെന്ന്...അരികെയെത്തുമ്പൊള്‍
അകലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മരീചിക..

ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 10, 2010

സ്നേഹിതാ നിനക്കായീ

നിന്നേ സ്നേഹിപ്പൂ ഞാന്‍
ഇന്നല്ലെക്കാള്‍ ഇന്നു അധികം.
നിന്‍ സ്നേഹം അറിയാന്‍
എന്തിത്ര തമസിച്ചു ഞാന്‍ സ്നേഹിതാ.
 
ഹ്രിദയം നീറുന്നു
കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നു
പിരിയല്ലേ സ്നേഹിതാ
എന്നില്‍ നിന്നു ഒരിക്കലും നീ.

നിയില്ലാ ലൊകം സങ്കല്‍പ്പരഹിതം
നിയില്ലാ സദസ്സുകള്‍ ചിന്തക്കതീതം .
കൂടപിറപ്പാണു നീ ഞങ്ങള്‍ക്കു
എത്ര മധുരതരം നിന്‍ സാമിപ്യം

ഒരു അരയാല്‍ കണക്കെ നിന്‍ സൌഹ്രിതം
ഞങ്ങളെ മൂടിയിരുന്നു
നിന്‍ ചില്ലയില്‍ ഞങ്ങള്‍ വിശ്രമ്മിച്ചു
നിന്‍ തണല്ലില്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി

യാതൊരു കുറവും ഇല്ലാതെ
യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ
യാതൊരു പരിഭവും ഇല്ലാതെ
സ്നെഹിചു നീ ഞങ്ങളെ.

ഓര്‍മകളില്‍ വിരിയുന്നു
നിന്‍ സ്നേഹസ്മിതം
മറക്കുവാന്‍ ആകുമൊ
നിന്‍ പൊന്‍പുഛിരി.

മറക്കുവാന്‍ കഴിയുമ്മൊ നമ്മുടെ
വിക്രിതികള്‍ പിണക്കങ്ങള്‍ സംവാതങ്ങള്‍
നമ്മള്‍ പങ്കുവെച്ച ഓരൊ
സുന്ദര നിമിഷങ്ങള്‍.

ഏവിടേക്കു മറഞ്ഞു നീ
എന്‍ പൊന്‍ കിനാവെ
ഏവിടെ നീ ഒളിച്ചിരിപ്പതു
എന്നില്‍ നിന്നകന്നു ഏകനായ്

വീണ്ടും നാം കാണും
പാട്ടുകള്‍ പാടി രസിക്കും നാം
പറയാന്‍ ബാക്കി വെച്ച കധകള്‍
പരസ്പരം നാം കൈമാറും മൂകമായി.

വീണ്ടും കാണുമ്പൊള്‍ നിനക്കെകിടാനായ്
സുക്ഷിപ്പു ഞാന്‍ ഒരു സ്നേഹ മുത്തത്തെ
നിന്നേ സ്നേഹിപ്പൂ ഞാന്‍
ഇന്നല്ലെക്കാള്‍ ഇന്നു അധികം.

Where Are You Balu?: Where Are You Bals????

Where Are You Balu?: Where Are You Bals????
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...