അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 02, 2016

കർക്കടവാവ്

കർക്കടവാവ് ദിവസം
രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നു എഴുന്നേറ്റയുടൻ മൂന്നുവയസ്സുകാരി ചിഞ്ചുമോൾ എന്നോട്  ചോദിക്കുവാ.. അച്ഛാ എനിച്ചും ബലിയിടണമെന്നു... വാത്‌സല്യനിധിയായ പിതാവായി മാറിയ ഞാൻ മോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു മോളേ ഇപ്പോൾ ബലിയിടാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേ പറ്റു...  അല്ല അല്ല എനിച്ചു ഇപ്പോ തന്നെ ബലി ഇടണം... വാശി പിടച്ചു കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ നിസ്സഹമായി നോക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു... അപ്പോൾ വീടിന്റെ തെക്കേ മുലയിലെ മാവിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന ബലികാക്ക നീട്ടി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...