അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

വെള്ളിയാഴ്‌ച, മേയ് 27, 2011

പാഴ്ച്ചെടിയുടെ വിലാപം

നീ മായും പൊന്‍ മേഘമൊ..
മെല്ലെ തലൊടും തെന്നലൊ
പൂവില്‍ നിന്നുതിരും തേന്‍കണമൊ..
മായുന്നിതൊ മരിവില്‍ പൂവെ നീ
ഈ പാഴ്ച്ചെടി  കണ്ണീരൊട് ഓതുന്നു
പൊവല്ലെ പൂവെ നീ .....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...