അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 31, 2011

ജന്മാന്തരങ്ങള്‍ 

എന്നമ്മ തന്‍ തങ്കക്കുടമായ് ഇനിയും പിറക്കേണം,
അമ്മയൊടൊപ്പം ഓടികളിക്കണം .

അച്ഛന്റെ വിരലില്‍ തൂങ്ങി നടക്കാന്‍ പഠിക്കേണം,
അച്ഛന്റെ കവിളില്‍ മുത്തങ്ങള്‍ ഏകണം.

തൊടിയിലെ തുമ്പപുവ് ഈറുക്കേണം,
പൂവാലി പശുവിന്‍റ്റേ വാലില്‍ പിടിക്കേണം

ഇടവപാതി മഴയില്‍ ആടിതിമിര്‍ക്കേണം,
തേന്മാവിന്‍ തുഞ്ചത്ത് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടണം,

മുവാണ്ടന്‍ മാവിന്റെ കൊമ്പത്തു കയറേണം
തുഞ്ചത്തെ കൊമ്പിലെ മാമ്പഴം നുകരേണം .

എന്നുടെ വ്യാധികള്‍ അറിയുന്ന ദൈവമേ,
എന്നുടെ ആധികള്‍ തീര്‍ത്തിടേണമെ,

ഇനിയുമനേകം ജന്മം ഈ ഭൂമിയില്‍ തീര്‍ക്കുവാന്‍,
കൊതിയോടെ  കെഞ്ചിടുന്നെ.....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...